Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Pelletstillverkningen

Högkvalitativ pellets från egen produktion

Knäredssågen AB har tillverkat 8mm bränslepellets sedan början av 2000 talet. I början användes endast en del av kutterspånen från hyveln. Efterhand när vi lärt oss mer, byggde vi även en spåntork som drivs direkt av rökgaserna från vår panna. I nästa steg byggde vi en plantork som har en kapacitet att torka hela produktionen av sågspån.

Pelletsfabriken består numera av en pelletspress från Graf GEPM 900.

För tillfället producerar vi drygt 3500 ton/år. Eftersom 100% av råvarorna är gran och kommer från egen produktion kan vi garantera hög kvalité.