Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Sågverket

Vårt sågverk

Årligen sågas det ca 20 000m3 färdiga trävaror i längderna 2,4-3,2 meter. All råvara mäts på timmerplan av Biometria. Innan stockarna kommer till själva sågningen, måste en viss utsortering ske. Tex spik,övergrova, fel längd osv.

Efter detta sker avbarkning i en USNR barkmaskin. Nu när stocken kommit in i såghuset passerar den en mätram. Med hjälp av mätramens information kan vi vrida in stocken i exakt läge samt positionera alla verktygen i sågmaskinen som är en Veisto Hewsaw MSA. Denna maskin är mycket flexibel då omställningarna sker automatiskt mellan stockarna. I de stockar som innehåller sidobrädor kantas desa i ett Millomatic kantsystem.

Plankor och brädor delas upp i två olika trysorters, tillverkade av Gunnarssons Verkstad AB. Gunnarssons har även tillverkat paketläggaren som är den sista stationen i sågen. På ett arbetsskift kan det passera upp till 7000 stockar.